Merke Blues
fan Boppeseal Movies Wergea

Wil je de film Merke Blues nog eens zien of wil je een vertoning organiseren? Laat het ons weten via boppesealmovies@gmail.com

Deze website wordt vanaf heden niet meer ge-updated, maar de mail box blijft actief.

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus is Merke Blues op Tv te zien in twee delen. Omrop Fryslân zendt de film na Hjoed en It Waar uit elk uur na 17.00 tot aan de volgende ochtend.

De film is daarna via www.omropfryslan.nl terug te zien via de tab Utstjoering Mist.

Veel kijkgenot.

 

De aftitelsong fan de Merke Blues is it prachtige nûmer Make up your Mind fan Mirjam Timmer. No Merke Blues op Omrop Fryslân fertoand is, wie it ek it moment om in klip te meitsjen. Regisseur en editor Wilfried Bijma en kameraman Thomas Overal ha yn oerlis mei it produksje team fan Boppeseal Movies in boppeslach makke.

Merke Blues is in twee delen vertoond op TV bij Omrop Fryslân! Op zaterdag 5 oktober en zaterdag 12 oktober waren de uitzendingen. Op Tv uitgezonden worden is natuurlijk prachtig, maar de film in een zaaltje zien met vrienden en kennissen is nog mooier, Merke Blues blijft te huur , ook na de TV uitzending.

Merke Blues is te huur: na de première in mei 2012 en vertoningen in Wergea en Burgum en op de filmfestivals Notfall in Leeuwarden, het European Minority Filmfestival in Husum/Duitsland, de Sneker Filmwinter en de opening van Slieker Filmhuis Leeuwarden is nu de rest van Fryslân aan de beurt. De film is zo goed beoordeeld, dat we er heel graag de provincie mee in willen, om het aan zo veel mogelijk mensen te laten zien. De film duurt één uur en is dus ook in te passen in een avond programma met meerdere onderdelen, zoals een jaarvergadering, personeelsfeest, feestavond, etc. De makers, en eventueel hoofdrolspelers,  zijn aanwezig om eventueel een inleiding te houden of vragen te beantwoorden.

Veel informatie op deze website: www.merkeblues.nl. De trailer geeft alvast een aardige eerste indruk. De voertaal is Fries, niet ondertiteld. Op verzoek is er wel een versie met engelse ondertiteling beschikbaar.  Op de website staat ook de contactinformatie, maar even bellen naar 06-20398669 is ook prima.

Prijs in overleg. We beschikken zelf over een HD beamer,HD speler, (16:9) projectiescherm en geluidsapparatuur. Is dit (gedeeltelijk) ter plekke aanwezig dan kunnen we daar in de prijs rekening mee houden.

 

De vertoning van Merke Blues op het "Nederlands, Vlaams en Fries Filmfestival (NVFF)" in het kader van de opening van het Slieker Filmhuis in Leeuwarden is op woensdag avond 27 maart om 19.45 in zaal 1 (de roze zaal). Vooraf wordt de korte fim "Poster"van Bart Dokter gedraaid.

Het volledige programma staat op www.sliekerfilm.nl onder ‘filmfestival’. De directe link naar Merke Blues is: http://sliekerfilm.nl/films/merke-blues/?alle#voorstellingen


In maart gaan de deuren open van het nieuwe filmtheater in het Fries Museum aan het Wilhelminaplein. Het filmhuis heeft intussen de naam "Slieker Film" gekregen, hiermee eert het filmhuis de in 1861 in Leeuwarden geboren George Christiaan Slieker. Hij is de eerste Nederlander die met het vertonen van films begint. Zijn debuut maakt hij op 16 juli 1896 op de Leeuwarder kermis, die plaatsvindt op het Wilhelminaplein. In zijn bioscooptent vertoont hij onder andere ingekleurde filmpjes uit de studio’s van Thomas Edison.

De officiële opening van het filmhuis wordt gevierd met het eenmalige Nederlands, Vlaams & Fries filmfestival. In de drie nieuwe filmzalen en één tot filmzaal omgebouwde museumzaal, wordt van vrijdag 22 t/m woensdag 27 maart een divers programma bestaande uit ruim tachtig films gepresenteerd. En één daarvan is Merke Blues.

Merke Blues wordt zondag 20 januari als één van de meer dan 30 films op het Sneker Filmwinter festival vertoond. Het is de derde keer dat er in Sneek een filmwinter is, voorgaande jaren in samenwerking met Film in Friesland, vanaf dit jaar volledig zelfstanding met een grote rol voor de plaastelijke bioscoop Cine Sneek. De programmeurs van Cine Sneek waren zo enthousiast over de film Merke Blues, dat zij de film geprogrammeerd hebben in het zogenaamde blok met korte films op zondagmiddag 12.00 in zaal 2. Merke Blues is niet een echt korte film, nl. 60 minuten, maar in het totaal programma is het een mooie plek. Het festival is van 17 t/m 20 januari en kaarten zijn te bestellen via de site van Cine Sneek: www.cinesneek.nl Meer informatie over het festival is te zien op: www.snekerfilmwinter.nl

Op 9, 10 en 11 november wordt het voormalige expeditieknooppunt van de PTT in Leeuwarden een weekeinde lang omgetoverd tot filmpaleis. Voor het even bonte als boeiende Notfall filmfestival, met meer dan 100 films in zeven zalen. Het filmprogramma wordt omlijst door een programma van lezingen, preken, toelichtingen, interviews, een dvd-ruilbeurs en natuurlijk een geweldige centrale ontmoetingsruimte. Er zijn zelden vertoonde films te zien, naast onterecht vergeten hoogtepunten. Daarnaast lichten makers hun werk toe, is er een Suksawat Publieksprijs en een GPTV Juryprijs.
En toch is Notfall eenmalig – dus wie er nu niet bij is, maakt het nooit weer mee.

Boppeseal Movies is blij dat de organisatie van Notfall een plek inruimt voor Merke Blues. Zie voor de info over dit festival www.notfall.nl

 


Wergeaster film op 4th European Minority Filmfestival

It wykein fan 18 maaie gong de Wergeaster film Merke Blues yn premjêre yn ús doarp. Wy fine it in ear dat wy no frege binne de film te fertoanen op it European Minority Festival. Dit fynt plak yn it Dútske havenstedsje Husum, tichtby de grins mei Denemarken.

Fiif saneamde full-length feature films sille der besykje de priis fan 1000 euro yn’e wacht te slepen, mar it giet ús fansels foaral om it meidwaan en it aardige útstapke! Dit alles sil heve op 22 o/m 24 novimber.

By eardere edysjes diene der ûnder oare films út it Baskelân en Wales mei. Grappich is ek dat we mei de organisaasje, Friisk Foriining, gewoan yn it frysk e-maile kinne: it noardfrysk hinget tichter tsjin ús frysk oan as de measten tinke.

Sjoch foar ynfo en it programma: http://www.minority-film.net/

 

Zie hier voor het artikel in de Leeuwarder Courant van 18 mei 2012.

Zie hier voor het artikel in het Friesch Dagblad van 19 mei 2012.

Zie hier voor het artikel in weekblad Actief van 16 mei 2012.

Zie hier voor het artikel en foto's première in weekblad Actief van 23 mei 2012.

 

Op vrijdag 18 mei is Merke Blues in première gegaan voor zo'n 300 genodigden. Na de aankomst van de beide hoofdrolspelers Regina Veenstra en Jan van Drooge in twee kanariegele cabrio's kon eenieder genieten van de film in een bomvolle De Bidler te Wergea. Na afloop was iedereen dol enthousiast over de kwaliteit en inhoud van de film.

Op zaterdag en zondag hebben nog zo'n 300 betalende bezoekers genoten van Merke Blues.

Ook de pers heeft ruim aandacht geschonken aan deze première, er waren artikelen in de Leeuwarder Courant, Het Friesch Dagblad, weekkrant Actief, De Havensbank van Wergea en er waren interviews op Omrop Fryslân en Radio Boarnsterstim.

Vanaf nu is de film Merke Blues in te huren voor diverse mogelijkheden, zoals filmzaaltjes, culturele commissies, dorps- en buurthuizen of gewoon als opvulling bij een vergadering. Over de kosten kunt U informatie aanvragen via onze mailadres boppesealmovies@gmail.com of bel met Frans Slaterus - 0620398669

 

 

 

De spylfilm Merke Blues hat 18 maaie 2012 de première yn Wergea hân. Wolle jo ek dat de film bij jo komt, sjoch bij "oanfraach"

Sjoch foar de data fan foarstellingen bij "aginda"

 

WERGEA - Een film die zich afspeelt in het fictieve Friese dorp Litsum is het volgende grote cultuur project uit Wergea. De ‘feelgoodmovie’ wordt gemaakt door de stichting Boppeseal Movies Wergea en speelt zich voor een deel af in de bovenzaal van het plaatselijke café. De meeste dorpsbeelden zijn in Tzum opgenomen. De opnamen waren van mei t/m augustus 2011 onder aanvoering van regisseur Jan Tijsma. Ondersteuning was er van speladviseur Froukje van Houten en regisseur Pieter Verhoeff. Gerrit Hager zorgde ervoor dat de vele live muziek goed opgenomen kon worden en Arjen van der Grijn begeleide de grime.

De film is mei 2012 in première gegaan, uiteraard in Wergea, en gaat daarna door heel Fryslân rouleren om vergaderingen van verenigingen en stichtingen op te fleuren.

Het liefdesverhaal speelt zich af op een ouderwetse dorpsmerke, die op het sportveld van Warten gesitueerd is. Ook werden er scènes opgenomen in Baard, Pingjum en Nijbeets.

WERGEA - In spylfilm dy't him ôfspilet yn it fiktyve Fryske doarp Litsum is it nije grutte kultuer projekt út Wergea. De ‘feelgoodmovie’ wurdt makke troch de stichting Boppeseal Movies Wergea en spilet him foar grut part ôf yn de boppeseal fan it pleatslike kafee. De measte doarpsbylden binne opnommen yn Tsjom. De opnamen ha west fan maaie o/m augustus 2011 ûnder oanfiering fan regisseur Jan Tijsma. Begelieding wie der fan Froukje van Houten mei spul adfys en regisseur Pieter Verhoeff. Gerrit Hager soarge derfoar dat de live muzyk goed opnaam is en Arjen van der Grijn hat meitocht bij de grime. Fierders wie in grutte rol foar kameraman Gerko Jonker.

It leafdesferhaal spilet him ôf op in doarpsmerke, mei in echte merke, dy't opnaam is op it sportfjild fan Warten. Oare sènes binne op nommen yn Baerd, Peinjum en Nijbeets.

De film hat maaie 2012 syn première hân, natuerlik yn Wergea, en sil dernei troch hiel Fryslân rûngean om bij bijgelyks fergaderingen fan ferienings en yn doarpshuzen fertoand te wurden.