Merke Blues
fan Boppeseal Movies Wergea
Merke Blues op TV bij Omrop Fryslân

Merke Blues is in twee delen vertoond op TV bij Omrop Fryslân! Op zaterdag 5 oktober en zaterdag 12 oktober waren de uitzendingen. Op Tv uitgezonden worden is natuurlijk prachtig, maar de film in een zaaltje zien met vrienden en kennissen is nog mooier, Merke Blues blijft te huur , ook na de TV uitzending.