Merke Blues
fan Boppeseal Movies Wergea
Merke Blues op Notfall Filmfestival

Op 9, 10 en 11 november wordt het voormalige expeditieknooppunt van de PTT in Leeuwarden een weekeinde lang omgetoverd tot filmpaleis. Voor het even bonte als boeiende Notfall filmfestival, met meer dan 100 films in zeven zalen. Het filmprogramma wordt omlijst door een programma van lezingen, preken, toelichtingen, interviews, een dvd-ruilbeurs en natuurlijk een geweldige centrale ontmoetingsruimte. Er zijn zelden vertoonde films te zien, naast onterecht vergeten hoogtepunten. Daarnaast lichten makers hun werk toe, is er een Suksawat Publieksprijs en een GPTV Juryprijs.
En toch is Notfall eenmalig – dus wie er nu niet bij is, maakt het nooit weer mee.

Boppeseal Movies is blij dat de organisatie van Notfall een plek inruimt voor Merke Blues. Zie voor de info over dit festival www.notfall.nl