Merke Blues
fan Boppeseal Movies Wergea
Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Weekblad Actief publiceren over Merke Blues

Zie hier voor het artikel in de Leeuwarder Courant van 18 mei 2012.

Zie hier voor het artikel in het Friesch Dagblad van 19 mei 2012.

Zie hier voor het artikel in weekblad Actief van 16 mei 2012.

Zie hier voor het artikel en foto's première in weekblad Actief van 23 mei 2012.