Merke Blues
fan Boppeseal Movies Wergea
Merke Blues - De Feelgood Movie van Fryslân

WERGEA - Een film die zich afspeelt in het fictieve Friese dorp Litsum is het volgende grote cultuur project uit Wergea. De ‘feelgoodmovie’ wordt gemaakt door de stichting Boppeseal Movies Wergea en speelt zich voor een deel af in de bovenzaal van het plaatselijke café. De meeste dorpsbeelden zijn in Tzum opgenomen. De opnamen waren van mei t/m augustus 2011 onder aanvoering van regisseur Jan Tijsma. Ondersteuning was er van speladviseur Froukje van Houten en regisseur Pieter Verhoeff. Gerrit Hager zorgde ervoor dat de vele live muziek goed opgenomen kon worden en Arjen van der Grijn begeleide de grime.

De film is mei 2012 in première gegaan, uiteraard in Wergea, en gaat daarna door heel Fryslân rouleren om vergaderingen van verenigingen en stichtingen op te fleuren.

Het liefdesverhaal speelt zich af op een ouderwetse dorpsmerke, die op het sportveld van Warten gesitueerd is. Ook werden er scènes opgenomen in Baard, Pingjum en Nijbeets.