Merke Blues
fan Boppeseal Movies Wergea
afsluiter
Merke Blues blijft te huur voor vertoning

Wil je de film Merke Blues nog eens zien of wil je een vertoning organiseren? Laat het ons weten via boppesealmovies@gmail.com

Deze website wordt vanaf heden niet meer ge-updated, maar de mail box blijft actief.

Merke Blues in reprise bij Omrop Fryslân

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus is Merke Blues op Tv te zien in twee delen. Omrop Fryslân zendt de film na Hjoed en It Waar uit elk uur na 17.00 tot aan de volgende ochtend.

De film is daarna via www.omropfryslan.nl terug te zien via de tab Utstjoering Mist.

Veel kijkgenot.

 

Clip fan titelsong Mirjam Timmer - Make up your mind

De aftitelsong fan de Merke Blues is it prachtige nûmer Make up your Mind fan Mirjam Timmer. No Merke Blues op Omrop Fryslân fertoand is, wie it ek it moment om in klip te meitsjen. Regisseur en editor Wilfried Bijma en kameraman Thomas Overal ha yn oerlis mei it produksje team fan Boppeseal Movies in boppeslach makke.

Film Merke Blues is te huur!

Merke Blues is te huur: na de première in mei 2012 en vertoningen in Wergea en Burgum en op de filmfestivals Notfall in Leeuwarden, het European Minority Filmfestival in Husum/Duitsland, de Sneker Filmwinter en de opening van Slieker Filmhuis Leeuwarden is nu de rest van Fryslân aan de beurt. De film is zo goed beoordeeld, dat we er heel graag de provincie mee in willen, om het aan zo veel mogelijk mensen te laten zien. De film duurt één uur en is dus ook in te passen in een avond programma met meerdere onderdelen, zoals een jaarvergadering, personeelsfeest, feestavond, etc. De makers, en eventueel hoofdrolspelers,  zijn aanwezig om eventueel een inleiding te houden of vragen te beantwoorden.

Veel informatie op deze website: www.merkeblues.nl. De trailer geeft alvast een aardige eerste indruk. De voertaal is Fries, niet ondertiteld. Op verzoek is er wel een versie met engelse ondertiteling beschikbaar.  Op de website staat ook de contactinformatie, maar even bellen naar 06-20398669 is ook prima.

Prijs in overleg. We beschikken zelf over een HD beamer,HD speler, (16:9) projectiescherm en geluidsapparatuur. Is dit (gedeeltelijk) ter plekke aanwezig dan kunnen we daar in de prijs rekening mee houden.

 

Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Weekblad Actief publiceren over Merke Blues

Zie hier voor het artikel in de Leeuwarder Courant van 18 mei 2012.

Zie hier voor het artikel in het Friesch Dagblad van 19 mei 2012.

Zie hier voor het artikel in weekblad Actief van 16 mei 2012.

Zie hier voor het artikel en foto's première in weekblad Actief van 23 mei 2012.

 

Première Merke Blues groot succes!

Op vrijdag 18 mei is Merke Blues in première gegaan voor zo'n 300 genodigden. Na de aankomst van de beide hoofdrolspelers Regina Veenstra en Jan van Drooge in twee kanariegele cabrio's kon eenieder genieten van de film in een bomvolle De Bidler te Wergea. Na afloop was iedereen dol enthousiast over de kwaliteit en inhoud van de film.

Op zaterdag en zondag hebben nog zo'n 300 betalende bezoekers genoten van Merke Blues.

Ook de pers heeft ruim aandacht geschonken aan deze première, er waren artikelen in de Leeuwarder Courant, Het Friesch Dagblad, weekkrant Actief, De Havensbank van Wergea en er waren interviews op Omrop Fryslân en Radio Boarnsterstim.

Vanaf nu is de film Merke Blues in te huren voor diverse mogelijkheden, zoals filmzaaltjes, culturele commissies, dorps- en buurthuizen of gewoon als opvulling bij een vergadering. Over de kosten kunt U informatie aanvragen via onze mailadres boppesealmovies@gmail.com of bel met Frans Slaterus - 0620398669

Trailer Merke Blues

 

 

 

De spylfilm Merke Blues hat 18 maaie 2012 de première yn Wergea hân. Wolle jo ek dat de film bij jo komt, sjoch bij "oanfraach"

Sjoch foar de data fan foarstellingen bij "aginda"

 

Merke Blues - De Feelgood Movie van Fryslân

WERGEA - Een film die zich afspeelt in het fictieve Friese dorp Litsum is het volgende grote cultuur project uit Wergea. De ‘feelgoodmovie’ wordt gemaakt door de stichting Boppeseal Movies Wergea en speelt zich voor een deel af in de bovenzaal van het plaatselijke café. De meeste dorpsbeelden zijn in Tzum opgenomen. De opnamen waren van mei t/m augustus 2011 onder aanvoering van regisseur Jan Tijsma. Ondersteuning was er van speladviseur Froukje van Houten en regisseur Pieter Verhoeff. Gerrit Hager zorgde ervoor dat de vele live muziek goed opgenomen kon worden en Arjen van der Grijn begeleide de grime.

De film is mei 2012 in première gegaan, uiteraard in Wergea, en gaat daarna door heel Fryslân rouleren om vergaderingen van verenigingen en stichtingen op te fleuren.

Het liefdesverhaal speelt zich af op een ouderwetse dorpsmerke, die op het sportveld van Warten gesitueerd is. Ook werden er scènes opgenomen in Baard, Pingjum en Nijbeets.

Merke Blues - De Feelgood Movie fan Fryslân

WERGEA - In spylfilm dy't him ôfspilet yn it fiktyve Fryske doarp Litsum is it nije grutte kultuer projekt út Wergea. De ‘feelgoodmovie’ wurdt makke troch de stichting Boppeseal Movies Wergea en spilet him foar grut part ôf yn de boppeseal fan it pleatslike kafee. De measte doarpsbylden binne opnommen yn Tsjom. De opnamen ha west fan maaie o/m augustus 2011 ûnder oanfiering fan regisseur Jan Tijsma. Begelieding wie der fan Froukje van Houten mei spul adfys en regisseur Pieter Verhoeff. Gerrit Hager soarge derfoar dat de live muzyk goed opnaam is en Arjen van der Grijn hat meitocht bij de grime. Fierders wie in grutte rol foar kameraman Gerko Jonker.

It leafdesferhaal spilet him ôf op in doarpsmerke, mei in echte merke, dy't opnaam is op it sportfjild fan Warten. Oare sènes binne op nommen yn Baerd, Peinjum en Nijbeets.

De film hat maaie 2012 syn première hân, natuerlik yn Wergea, en sil dernei troch hiel Fryslân rûngean om bij bijgelyks fergaderingen fan ferienings en yn doarpshuzen fertoand te wurden.

Poster Merke Blues